WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Epidemiologia Choroby zakaźne Odra - informacje

Informacja nt. sytuacji epidemiologicznej odry

31.05.2019

Tabela 1. Liczba przypadków odry w Polsce w latach 2005-2019

Rok

Liczba przypadków w Polsce

Liczba przypadków w województwie świętokrzyskim

2005

13

0

2006

120

0

2007

40

0

2008

100

0

2009

115

0

2010

13

0

2011

38

1

2012

70

0

2013

84

0

2014

110

0

2015

48

0

2016

133

0

2017

63

0

2018

334

5

01.01.- 31.05.2019

1044*

10**

 Źródło: NIZP-PZH (www.pzh.gov.pl)/ GIS

 * wyłącznie przypadki tzw. zamknięte (po zakończeniu badań)
** przypadki w trakcie opracowania

 

Zachorowania na odrę w Polsce są związane przede wszystkim z zawlekaniem choroby z zagranicy i w znacznym odsetku występują u osób o narodowości innej niż polska.

Zachorowania o charakterze i rozmiarach ognisk epidemicznych mogą wystąpić jedynie wśród społeczności lokalnych lub środowisku szkolnym, w których stopień uodpornienia dzieci i dorosłych jest niewystarczający dla uzyskania tzw. odporności zbiorowiskowej, która powstaje gdy liczba osób uodpornionych w danym środowisku osiąga co najmniej 95%.

Osoby chore na odrę niosą wysokie ryzyko przeniesienia zachorowań na inne osoby, np. przebywające w ośrodkach dla cudzoziemców, a także obywateli polskich, którzy nie byli szczepieni przeciw odrze ze względu na przeciwskazania o charakterze medycznym (dzieci chore na nowotwory, osoby poddane leczeniu immunosupresyjnemu), lub ze względu na przekonania (opiekunowie prawni dzieci).

Indywidualne ryzyko zachorowania na odrę występuje u każdej osoby, która nie była szczepiona przeciw tej chorobie lub jej wcześniej nie przechorowała.

Szczepienia przeciw odrze, Eliminacja odry

Stosowanie szczepień ochronnych ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na odrę, a ze względu na wysoką zaraźliwość choroby oraz jej przenoszenie się również drogą powietrzną, nie może być zastąpione jakimikolwiek innymi środkami ochrony...

Czytaj więcej...

Informacja dla osób dorosłych nt. szczepień przeciwko odrze

W okresie przed zastosowaniem powszechnych szczepień przeciwko odrze, tj. przed 1975 rokiem, przechorowanie odry w populacji było zjawiskiem powszechnym. Zatem osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start Epidemiologia Choroby zakaźne Odra - informacje