Wzory formularzy stosowanych w nadzorze epidemiologicznym

Wzory formularzy:

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania(*) zakażenia lub choroby zakaźnej2) pdfpdf
ZLK-2 Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy pdfpdf
ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania(*) na chorobę przenoszoną drogą płciową2) pdfpdf
ZLK-4 Formularz zgłoszenia rozpoznania zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS(*) pdfpdf
ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu(*) z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej2) pdfpdf
ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych pdfpdf
ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy pdfpdf
ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) pdfpdf
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu BCG pdfpdf    ikona worddoc
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu innym niż BCG pdfpdf    ikona worddoc