WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Częstotliwośc wykonywania testów specjalistycznych dla aparatów rtg

Częstotliwośc wykonywania testów specjalistycznych dla aparatów rtg

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi częstotliwości wykonywania testów specjalistycznych dla aparatów rtg przeznaczonych do zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2040) testy specjalistyczne dla w/w typu aparatów rtg powinny być wykonywane co najmniej raz na 24 miesiące.

 

Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Częstotliwośc wykonywania testów specjalistycznych dla aparatów rtg