WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Informacja w sprawie poboru opłaty skarbowej

Informacja w sprawie poboru opłaty skarbowej

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, mając na uwadze aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie poboru opłaty skarbowej w sprawach załatwianych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, informuje, iż zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach ochrony zdrowia.

W związku z powyższym, podmioty, które uiściły opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg i/lub uruchomienie Pracowni rtg, mogą domagać się jej zwrotu od organu, w którym dokonano opłaty.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

Jesteś tutaj: Start Radiologia Komunikaty Informacja w sprawie poboru opłaty skarbowej