Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Prowadzenie sklepików i stołówek szkolnych - obowiązki

Obowiązki osób odpowiedzialnych za prowadzenie sklepików i stołówek szkolnych w zakresie wprowadzanych do obrotu i wykorzystywanych do produkcji posiłków środków spożywczych

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie sklepików szkolnych i organizację żywienia w jednostkach systemu oświaty są zobowiązane do przestrzegania przepisów zawartych w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154).

Ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia znajduje się na stronie internetowej:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001154

20180927 1